Trace Element Sources

Trace Element Sources

Trace Element Source Formula Content %

Boron

Borate 48

Na2B4O7 • 10H2O 14-15

Foliarel

Na2B8O13 • 4H2O 21

Solubor

Na2B4O7 • 10H2O + Na2B10O16 • 10H2O 20

Borax

Na2B4O7 • 10H2O 11

Copper

Copper sulfate (monohydrate)

CuSO4 • H2O 35

Copper sulfate (pentahydrate)

CuSO4 • 5H2O 25

Cupric oxide

CuO 75

Cuprous oxide

Cu2O 89

Cupric ammonium phosphate

Cu(NH4)PO4 • H2O 32

Basic copper sulfates

CuSO4 • 3Cu(OH)2 13-53

Cupric chloride

CuCl2 17

Copper chelates

Na2Cu-EDTA or NaCu-HEDTA 9-13

Iron

Ferous ammonium phosphate Fe(NH4)PO4 • H2O 29
Ferrous ammonium sulfate (NH4)2SO4 • FeSO4 • 6H2O 14
Ferrous sulfate FeSO4 • 7H2O 19-21
Ferric sulfate Fe(SO4)3• 4H2O 23
Iron chelates NaFe-EDTA / HFDTA /EDDHA / DTPA 5-10
Manganese
Manganese sulfate MnSO4 • 4H2O 26-28
Manganese oxide MnO 41-68
Manganese chelate Mn-EDTA 5-12
Molybdenum
Ammonium molybdate (NH4)6Mo7O24 • 2H2O 54
Sodium molybdate Na2MoO4 • 2H2O 39-41
Molybdenum trioxide MoO3 66
Zinc
Zinc sulfate ZnSO4 • H2O 35
Zinc oxide ZnO 78-80
Zinc chelates NaZn-EDTA / TA / HEDTA 9-14